Kolejnet

Přípojení na Internet z kolejí UJEP

Site Tools

 • česky"
 • English"

Přípojení z operačního systému GNU/Linux

Zkontrolujte si, zda máte počítač fyzicky připojen do zásuvky počítačové sítě. Obrázky jsou nasnímané z distribuce Ubuntu 11.04.

Připojení přes Network Manager

1) Klikněte na ikonu aplikace Network Manager na panelu.

2) Klikněte na „Upravit připojení“.

Linux - Network Manager

3) Na záložce drátového připojení klikněte na „Přidat“.

Linux - Network Manager - nastavení připojení

4) Otevře se Vám další dialogové okénko, kde na záložce „Zabezpečení 802.1x“ vyplňte a nastavte všechny označené údaje.

 • Výběr certifikátu je znázorněn na samostatném obrázku. Certifikát je uložen v /etc/ssl/certs/AddTrust_External_Root.pem souboru.
 • Přihlašovací údaje jsou stejné jako do bezdrátové sítě eduroam

Linux - Network Manager - nastavení ověření Linux - Network Manager - výběr certifikátu

5) Na záložce „Nastavení IPv4“ si ověřte, že máte povoleno získat IP adresu z DHCP serveru.

Linux - Network Manager - IPv4

6) Po uložení konfigurace aktivujte nové připojení UJEP

Linux - Network Manager - Aktivace UJEP připojení

Připojení přes wpa_supplicant

Pokud nepoužíváte Network Manager, tak si upravte svůj /etc/wpa_supplicant.conf a zajistěte si spouštění wpa_supplicanta při připojení podle použité linuxové distribuce.

network={
    ssid="kolejnet"
    key_mgmt=IEEE8021X
    eap=PEAP
    phase2="auth=MSCHAPV2"
    identity="p007"
    password="heslo_do_eduroam"
    ca_cert="/etc/ssl/certs/AddTrust_External_Root.pem"
}

Hledání příčiny problému

Spusťte wpa_supplicanta v debug režimu:

wpa_supplicant -Dwired -ieth0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -d

Pokud je přihlášení úspěšné, měli byste ve výpisu najít následující:

EAP: EAP entering state RECEIVED
EAP: Received EAP-Success
EAP: EAP entering state SUCCESS
CTRL-EVENT-EAP-SUCCESS EAP authentication completed successfully
EAPOL: SUPP_BE entering state RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state SUCCESS
EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE

Nezapomeňte získat adresu z DHCP serveru:

dhclient eth0