Kolejnet

Přípojení na Internet z kolejí UJEP

Site Tools

  • česky"
  • English"

Certifikát certifikační autority

Pro ověřovací radius server je použit certifikát podepsány obecně uznávanou certifikační autoritou AddTrust External CA Root. Výhodou tétocertifikační autority je, že je uvedena v seznamu důvěryhodných certifikačních autorit od většiny výrobců operačních systému a ve valné většině případů není nutné certifikát instalovat. Proto následující odkazy použijte pouze v případě, že Váš systém již uvedený certifikát z nějakého důvodu neobsahuje.

Instalaci certifikátu můžete provést ručně podle následujících návodů. Automatická instalace certifikátu je i součástí samoinstalačního balíčku pro MS Windows.

1) Formát DER je použitelný pro většinu OS (Windows, Linux)