Kolejnet

Přípojení na Internet z kolejí UJEP

Site Tools

  • česky"
  • English"

Nastavení protokolu TCP/IP ( Windows 7 / Vista )

V nabídce Start stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte „Vlastnosti

V otevřeném okně vyberte „Změnit nastavení“.

Ze seznamu síťových rozhraní vyberte „Připojení k místní síti“. Pokud si nejste jisti, které rozhraní je to pravé, můžete si pomoci tím, že na chvíli odpojíte síťový kabel - na správném rozhraní by se měl objevit křížek (kabel odpojen). Pomocí kontextového menu vyvolaného stiskem pravého tlačítka myši otevřete „Vlastnosti“ tohoto rozhraní.

Na záložce Obecné vyberte položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) a zobrazte jeho vlastnosti.

Správné nastavení je zřejmé z následujícího obrázku. Pokud máte vyplněná některá pole, tak si je nejprve opište a pak obě volby přepněte na Získat …… automaticky.

Alternativní konfigurace

Pokud jste měli v konfiguraci ručně vyplněné hodnoty, je pravděpodobné, že patří nějaké síti do které byl počítač dříve připojen (například domácí připojení k internetu).

Pokud tedy pouze přepnete nastavení na automatické získávání parametrů, je velmi pravděpodobné, že toto druhé připojení nebude v budoucnu fungovat. Proto je dobré si hodnoty poznamenat a po přepnutí na automatiku je vyplnit do Alternativní konfigurace 1)

Počítač potom primárně získává hodnoty z DHCP serveru, pokud tento není k dispozici (třeba právě v domácí síti), použijí se nastavení z alternativní konfigurace. Tím lze docílit funkčnost v sítích vyžadujících automatickou konfiguraci a zároveň v jedné síti vyžadující ruční zadání hodnot.

1) Záložka Alternativní konfigurace se zobrazí až po přepnutí hlavní konfigurace na automatickou.