Kolejnet

Přípojení na Internet z kolejí UJEP

Site Tools

  • česky"
  • English"

Obecný návod

Pokud nenajdete Váš OS v následujících návodech, pokuste se najít alternativní návod na internetu 1) .

Základní principy vyhledávání

Při vyhledávání byste měli vycházet z následujících faktů

  • protokol 802.1x

Využít můžete i analogie nastavení připojení k síti Eduroam, celoevropský projekt, takže návodů je dostatek.

Přizpůsobení návodu

Většina nalezených návodů bude pro připojení k nějaké konkrétní síti, proto je nutné si je přizpůsobit pro Kolejnet. Jedná se především o použitý certifikát. Ověřovací radius server používá certifikát, jehož veřejnou část si můžete stáhnout zde.

Pomoc od CI

Pokud selžou všechny pokusy, požádejte o pomoc pracovníky CI. Nejlépe e-mailem na adresu kolej@rt.ujep.cz. Musíte však počítat, že přednost budou mít studenti s podporovanými systémy. Zároveň i v těchto případech bude vyžadováno, aby z rozpracovaného stavu konfigurace bylo zřejmé, že se majitel problémem dostatečně zabýval sám.

1) Je nutné však počítat s tím, že vyhledávání můžete provádět jen z počítače připojeného plnohodnotně k internetu, tedy na kolejích můžete použít počítače v učebnách nebo počítač kolegů, kteří již ověřování mají nastavené