Kolejnet

Přípojení na Internet z kolejí UJEP

Site Tools

  • česky"
  • English"

Úvod

Změna ověřování přístupu do kolejní sítě

Od zimního semestru 2012 se mění způsob ověřování přístupu do kolejní sítě.

Jak to funguje

Uživatel je při přístupu do sítě ověřen pomocí jména a hesla. Celý proces je velmi podobný přihlášení do bezdrátové sítě Eduroam. Jediným rozdílem je, že připojení k síti není prováděno bezdrátově, ale přes kabelové připojení. Jinak se používají stejné přístupové údaje jako pro Eduroam a je možné si pověření nechat uložit, takže není nutné přístupové údaje zadávat znovu při každém připojení.

Výhody nového způsobu ověřování

  • není třeba se registrovat
  • přístup uživatele není vázán na konkrétní zásuvku - z toho vyplývá, že není třeba dělat žádné změny při stěhování
  • přístup není vázán na konkrétní MAC adresu - není třeba dělat změny registrace při změně síťové karty nebo celého počítače
  • při správném nastavení je plnohodnotné připojení k dispozici okamžitě - odpadá jednodenní prodleva mezi změnou registrace a jejím promítnutím do konfigurace zásuvky

Pravidla pro používání síťových služeb

PROVOZNÍ ŘÁD INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ N. L.

!!! POZOR!!! Nepoužívejte na kolejích program Connectify v defaultním nastavení - způsobuje automatické vypnutí zásuvky !!!