Kolejnet

Přípojení na Internet z kolejí UJEP

Site Tools

  • česky"
  • English"

Nastavení protokolu TCP/IP

Počítač musí být nastaven tak, aby získával IP adresu ze serveru DHCP. Pro většinu systémů je to výchozí nastavení, takže pokud jste na počítači neprováděli žádné změny v tomto nastavení, měl by být tento požadavek splněn. Přesto doporučujeme toto nastavení zkontrolovat.

Pokud tyto stránky čtete na svém počítači připojeném na koleji, máte protokol TCP/IP nastavený správně a můžete přejít k nastavení ověřování (protokol 802.1x)