Kolejnet

Přípojení na Internet z kolejí UJEP

Site Tools

 • česky"
 • English"

Postup pro připojení

Fyzické připojení počítače

Připojení počítače musí být provedeno správným kabelem. Jediná správná volba je kroucená dvoulinka opatřena na obou koncích konektory RJ45. Občas studenti použijí telefonní kabel, který bývá dodáván jako příslušenství k notebookům 1). S tímto kabelem však nebude připojení funkční.

Rozdíly mezi kabely
 • správný kabel – označuje se jako patch kabel nebo patch cord – má kruhový průřez a koncovka musí mít 8 kontaktů
 • nesprávný kabel – telefonní – má většinou oválný průřez a koncovka má 4 nebo 2 kontakty (výjimečně může mít i 6 kontaktů)

Kabel musí být rovněž správně zapojený – doporučujeme zakoupit originální kabel. V případě vlastní výroby kabelu dochází k riziku nesprávného či nedokonalého zapojení konektorů a tím i následných potíží. Kabel je možné zakoupit v prodejnách s výpočetní technikou, cena za 3 m kabel se pohybuje okolo 30 Kč (obdobně cca 50 Kč za 5m). Pozor ještě na jednu možnou chybu – UTP kabely se prodávají ve dvou zapojeních – přímé a křížené. K připojení ke kolejní síti potřebujete kabel přímý (pro připojení počítače k aktivnímu prvku), nevhodný je kabel křížený (používá se k propojení dvou počítačů nebo dvou aktivních prvků).

Připojení se provede jednoduše zasunutím koncovek kabelu do síťové zásuvky na straně jedné a příslušného konektoru síťového rozhraní počítače. Koncovku je třeba řádně zasunout, tak aby zacvakla pojistka a kabel se nemohl samovolně vysunout.

Po připojení je vhodné provést jeho kontrolu v operačním systému počítače - většina OS indikuje připojení k síti v grafické podobě, např. symbolem křížku u odpojeného síťového rozhraní, který po zdárném připojení zmizí.

Pokud máte výchozí nastavení sítě, měl by Váš počítač získat dočasnou IP adresu. S tou Vám budou dostupné návody a služby potřebné k nastavení a provedení ověření pro plný přístup k internetu.

Po úplném startu systému vyčkejte zhruba ještě minutu. Pak zkuste spustit webový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome apd.) a zadejte libovolnou stránku. Pokud se Vám zobrazí stránka kolejnet.ujep.cz, máte počítač připravený k nastavení ověřování a můžete pokračovat dále. Pokud se Vám stránka nezobrazí, proveďte základní diagnostiku a podle jejího výsledku vyberte vhodné řešení. Dále pokračujte pouze v případě, že se Vám podaří stránku kolejnet.ujep.cz na připojovaném počítači zobrazit.

Získání plného přístupu k internetu

Pokud jste zdárně prošli předchozím krokem nebo se Vám pomocí diagnostiky podařilo případný problém s připojením odstranit, měl by na připojovaném počítači fungovat omezený přístup do kolejní sítě.

Ten Vám zajistí přístup

 • na tento web (kolejnet.ujep.cz), kde najdete informace a návody na nastavení počítače pro plný přístup
 • na server id.ujep.cz, kde si můžete nastavit nebo změnit heslo
 • na webové rozhraní studentského mailu, které Vám umožní případnou komunikaci s technickou podporou

1. Přístupové údaje

Nejprve si ověřte znalost přístupových údajů. Informace o přístupových údajích najdete v základních požadavcích.
Zkuste se tedy přihlásit na https://id.ujep.cz.
Pamatujte především na toto:

 • heslo pro Eduroam (které se používá i pro připojení na kolejích) je jiné než heslo do STAGu
 • pokud jste si heslo neměnili, vygenerujte si počáteční heslo pomocí funkce pro obnovu hesla . Následně si heslo změňte - změna je nutná pro aktivaci konta, bez této změny nebude konto pro některé služby funkční
 • heslo se používá i pro jiné služby (bezdrátová síť Eduroam, kolejní systém AT-Koleje, některé e-learningové systémy), je proto možné, že jste si heslo už nastavovali v souvislosti z některou z těchto služeb.
 • než začnete s nastavováním počítače pro ověřování, měli byste mít jistotu, že znáte své přístupové údaje. To nejlépe otestujete přihlášením na serveru https://id.ujep.cz
 • v případě zapomenutí hesla použijte již zmíněnou funkci pro obnovu hesla

2. Nastavení počítače pro ověřování

Pokud jste se tedy ujistili, že znáte své přístupové údaje, přistupte k nastavení počítače. Návody najdete v sekci Nastavení ověřování (802.1x). Kromě obecného návodu zde můžete najít i návody pro nejrozšířenější operační systémy. Pro OS Microsoft Windows je připraven samoinstalační balíček, který zajistí kompletní nastavení počítače.

Většina OS umožňuje zadané heslo uložit pro další použití. Počítač pak na požadavek sítě na ověření odpovídá automaticky bez nutnosti pokaždé přihlašovací údaje zadávat. To je velmi pohodlné, ale je nutné si uvědomit, že pak pod Vaším jménem bude do sítě přihlašovat každý, kdo použije Váš počítač. Pokud způsobí nějaký síťový incident, budete brán k zodpovědnosti Vy. V případě, že heslo povolíte ukládat (návody i samoinstalační balíček jsou s touto volbou), mějte na paměti, že pak je nutné zabezpečit počítač proti zneužití, buď na úrovni fyzického zabezpečení (třeba zamčením do skříně) nebo zabezpečením přístupu do OS (zaheslování).

Pokud Vám ukládání hesel pro přístup k síti z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné to v nastavení ověřování změnit.

Po správném nastavení počítače zadejte přihlašovací údaje a vyzkoušejte plný přístup k internetu.

Pokud se Vám nepodaří ověřit (stále se opakující přihlašovací dialog), tak

 • ověřte, zda znáte správné přihlašovací údaje - zkuste se těmito přihlašovacími údaji přihlásit na http://id.ujep.cz, problém může být i ve špatném přepnutí klávesnice (CapsLock, NumLock, anglická x česká klávesnice)
 • zkontrolujte konfiguraci 802.1x podle návodu pro Váš operační systém
 • zkontrolujte datum a čas nastavený na Vašem počítači - chybně nastavený čas může zapříčinit problém s ověřením certifikátu serveru
1) Tento kabel byl většinou dodáván k notebookům, které byly vybaveny analogovým modemem - dnes jsou již většinou notebooky dodávané bez něj.