Kolejnet

Přípojení na Internet z kolejí UJEP

Site Tools

  • česky"
  • English"

Návod pro Microsoft XP

Samoinstalační balíček

Pro automatickou konfiguraci Vašeho počítače si stáhněte připravený samoinstalační balíček. Prostým spuštěním tohoto souboru se provede potřebné nastavení Vašeho počítače.

Manuální konfigurace

Pokud selže automatická instalace, můžete podle následujícího návodu provést celou konfiguraci ručně. Podle návodu můžete také jednotlivá nastavení zkontrolovat v případě potíží.

Nejprve zkontrolujte (popř. zapněte) autentizaci protokolem 802.1X pro ethernetové rozhraní. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tento počítač na ploše nebo na položku Tento počítač v nabídce Start. Z kontextového menu vyberte Spravovat.

Objeví se okno nadepsané Spravovat počítač. V nabídce nalevo vyberte Služby a aplikace/Služby. Otevře se seznam služeb, které běží nebo mohou běžet na vašem počítači. Vyhledejte položku Automatická konfigurace pevné sítě . Zkontrolujte stav této služby.

Pokud není Stav „Spuštěno“ a Typ spouštění „Automaticky“, nastavte toto ve vlastnostech služby (klik pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vybrat „Vlastnosti“).

Poté okno se seznamem služeb zavřete.

Z nabídky Start vyberte položku Ovládací panely

Dále kategorii Připojení k síti a Internetu

a z této kategorie položku Sítová připojení

Ze seznamu síťových rozhraní vyberte Připojení k místní síti. Pokud si nejste jisti, které rozhraní je to pravé, můžete si pomoci tím, že na chvíli odpojíte síťový kabel - na správném rozhraní by se měl objevit křížek (kabel odpojen), kabel opět připojte a křížek by měl zmizet. Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte kontextové menu, ze kterého vyberte položku Vlastnosti.

Přejděte na kartu Ověřování. Zde zapněte Povolit ověřování podle standardu IEEE 802.1X a jako metodu ověřování vyberte Microsoft: Protokol PEAP. Stiskněte tlačítko Nastavení vedle volby metody ověřování.

Pro lepší úroveň zabezpečení doporučujeme vyplnit zde jako adresu autentizačního serveru radius.ujep.cz a jako důvěryhodnou kořenovou certifikační autoritu zapnout autoritu: AddTrust External CA Root. (Instalace certifikátu je popsána zde). Vypněte také Povolit rychlé obnovení připojení. Dále stiskněte tlačítko Konfigurovat.

Zrušte zaškrtnutí volby Automaticky použít mé uživatelské jméno a heslo …. .

Všechny dialogy postupně uzavřete tlačítkem OK.

Když se nyní počítač připojí k Ethernetu, vyskočí v pravém dolním rohu obrazovky upozornění, že musíte zadat autentizační informace:

Klepněte na ně a vyskočí dialog pro zadání vašeho uživatelského jména a hesla. Jako uživatelské jméno zadávejte své číslo studenta. Heslem je zde vaše heslo pro Eduroam. Pokud heslo neznáte, popis jeho aktivace/resetu je zde. Pole Doména nechte nevyplněné.

Po jejich úspěšném zadání se vám otevře plnohodnotná komunikace.

Uložení jména a hesla

IEEE 802.1X suplikant ve Windows XP si dovede uložit zadané uživatelské jméno a heslo a příště je automaticky použít. To je samozřejmě velmi pohodlné, příště počítač jednoduše spustíte, o nic se nestaráte a budete automaticky připojeni do sítě. Má to ale dvě nevýhody: Pokud není přihlášení k vašemu počítači chráněno heslem, bude pod vaším jménem autentizován každý, kdo si jej zapne. Pokud napáchá nějaké nepravosti v síti, budete popotahován Vy. Druhý problém se týká změny hesla - jestliže změníte své heslo, bude suplikant nadále poskytovat staré a nepřipojí se.

Zda chcete či nechcete uložit své jméno a heslo lze nastavit ve vlastnostech síťového rozhraní, konkrétně na jeho kartě Ověřování (její otevření je popsáno výše). Zde najdete vypínač Ukládat informace o uživateli do mezipaměti pro další připojení k této síti.

Ponecháme na vašem uvážení, zda hodláte využívat automatické uložení jména a hesla. Pokud ano, vypněte je alespoň krátkodobě při změně svého hesla.