Kolejnet

Přípojení na Internet z kolejí UJEP

Site Tools

  • česky"
  • English"

Návod pro MAC OS X

Pro novejší verze OS X použijte automatický konfigurátor ze stránky https://cat.eduroam.org

Popis pro Mac OS X 10.4.11en

Pro celý návod platí, že se nacházíte na koleji a jste připojeni počítačem pomocí kabelu do zásuvky počítačové sítě. Kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšení pro lepší čitelnost.

1.) Zvolte z horní lišty „Go“ a následně „Applications“. Nebo z dolní lišty „Finder“, či kombinaci kláves „Shift“+„Apple key“+„A“

2.) Otevřte Internet Connect z sekce Applications.

4.) Pokud vidíte záložku „802.1X“ postupte k bodu 6.), jinak pro její zapnutí k boudu 5.)

5.) Zvolte z horní lišty „File“ a „New 802.1X Connection..“

6.) Rozklikněte „802.1X“, jako Network Port zvolte „Built-in Ehternet“. Jako uživatelské jméno (User name) zadejte své číslo studenta. Pro položku Password zadejte vaše heslo pro Eduroam. Pokud heslo neznáte, popis jeho aktivace/resetu je zde. Nyní se připojte tlačítkem „Connect“. Status se změní z „Idle“ na „Connected“ - měli byste mít plnohodnotný přístup k internetu. Poté klikněte na „Summary“ a zobrazí se vám výzva k uložení nastavených hodnot, zvolte „Save“.

7.) Abyste při dalším spuštění počítače nemuseli ručně pouštět okno „Internet Connect“ a měli možnost spustit ověření přípojení k internetu okamžitě, překlikněte ze záložky „Summary“ na „802.1X. Nyní klikněte buď pravým tlačítkem myši či kombinací klávesy „ctrl“ + jedním-levým talč. myši na ikonu „Internet Connect“ v dolní liště. Klikněte na položku „Open at Login“. Pokud si toto menu znovu zobrazíte, měla by být tato položka zaškrtlá, jak je vidět na druhém obrázku. Tím se vám po startu systému automaticky otevře okno „Internet Connect“ v záložce „802.1X“ a vy se stisknutím „Connect“ můžete připojit.